*შენიშვნა: კალენდარი ადაპტირებულია COVID-19 პანდემიის სიტუაციის გათვალისწინებით და დასაშვებია მისი რედაქტირება საქართველოში მთავრობის მიერ შესაძლო შეზღუდვების შემოღების პირობებში