მწვრთნელთა განათლება

სარეგისტრაციო ფორმები

12 pt შემდგომიგანათლებისRefresh კურსები უეფა-ს Proლიცენზიის კურსი უეფა-ს Aლიცენზიის კურსი უეფა-ს Bლიცენზიის კურსი უეფა-ს C ლიცენზიის კურსი შემდგომიგანათლებისRefresh კურსები შემდგომიგანათლებისRefresh კურსები უეფა-ს მეკარეების Bლიცენზიის კურსი უეფა-ს მეკარეების Aლიცენზიის კურსი უეფა-ს ფუტსალის Bლიცენზიის კურსი შემდგომიგანათლებისRefresh კურსები