სარეგისტრაციო ფორმები

PRO ლიცენზიის კურსი

უეფა-ს „PRO“ ლიცენზიის კურსზე მისაღები მოთხოვნები

  • ქართული ენის წერილობითი და ზეპირი ცოდნა
  • უეფა-ს მოქმედი „A“ ლიცენზია
  • მთავარ მწვრთნელად პროფესიონალურ ან სამოყვარულო საფეხბურთო დონეზე, მთავარ მწვრთნელად ელიტურ ახალგაზრდულ დონეზე (U19) ან დამხმარე მწვრთნელად პროფესიონალურ საფეხბურთო დონეზე A ლიცენზიის მიღებიდან მინიმუმ ერთი წლის სამუშაო სტაჟი.
  • CV
  • კურსზე კანდიდატი დაიშვება მწვრთნელთა განათლებისა და ლიცენზირების განყოფილებასთან გასაუბრების შემდეგ

  * გასაუბრების შემდგომ, კურსე დაშვების შემთხვევაში, კანდიდატი იღებს ვალდებულებას სწავლის დაწყებამდე წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

  • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ
  • ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ
  • სწავლისათვის განკუთვნილი საფასურის გადახდის ქვითარი

  * უეფას მწვრთნელთა კონვენციის მიხედვით, კანდიდატი არ დაიშვება კურსზე, თუ გააჩნია ნასამართლეობა ისეთ დანაშაულზე, რომელიც, შეუთავსებელია მწვრთნელის პროფესიასთან

  განაცხადის სარეგისტრაციო ფორმა

  გთხოვთ ყურადღებით შეავსოთ მოცემული ველები.

  აღნიშნავს სავალდებულო ველს

  პირადი მონაცემები

  დამატებითი დოკუმენტაცია

  One file only.
  50 MB limit.
  Allowed types: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
  ატვირთეთ ფოტო, PDF ან Word ფაილი
  One file only.
  50 MB limit.
  Allowed types: gif jpg jpeg png.
  ატვირთეთ ფოტო ფაილი