სარეგისტრაციო ფორმები

მეკარეების მწვრთნელთა A ლიცენზიის კურსი

უეფა-ს მეკარეების მწვრთნელთა „A“ ლიცენზიის კურსზე მისაღები მოთხოვნები:

  • ქართული ენის წერილობითი და ზეპირი ცოდნა
  • უეფა-ს მოქმედი „B“ და მეკარეების „B“ ლიცენზია
  • კურსზე კანდიდატი დაიშვება მწვრთნელთა განათლებისა და ლიცენზირების განყოფილებასთან გასაუბრების შემდეგ

* გასაუბრების შემდგომ, კანდიდატი იღებს ვალდებულებას სწავლის დაწყებამდე წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

  • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ
  • ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ
  • სწავლისათვის განკუთვნილი საფასურის გადახდის ქვითარი

* უეფას მწვრთნელთა კონვენციის მიხედვით, კანდიდატი არ დაიშვება კურსზე, თუ გააჩნია ნასამართლეობა ისეთ დანაშაულზე, რომელიც, შეუთავსებელია მწვრთნელის პროფესიასთან

განაცხადის სარეგისტრაციო ფორმა

გთხოვთ ყურადღებით შეავსოთ მოცემული ველები.

აღნიშნავს სავალდებულო ველს

პირადი მონაცემები

დამატებითი დოკუმენტაცია

One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
ატვირთეთ ფოტო, PDF ან Word ფაილი
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg jpeg png.
ატვირთეთ ფოტო ფაილი