სარეგისტრაციო ფორმები

C ლიცენზიის კურსი

უეფა-ს „C“ ლიცენზიის კურსზე მისაღები მოთხოვნები

  • ქართული ენის წერილობითი და ზეპირი ცოდნა
  • პრაქტიკული ვარჯიშების ჩატარების შესაძლებლობა
  • კურსზე კანდიდატი დაიშვება მწვრთნელთა განათლებისა და ლიცენზირების განყოფილებასთან გასაუბრების შემდეგ

* გასაუბრების შემდგომ, კურსე დაშვების შემთხვევაში, კანდიდატი იღებს ვალდებულებას სწავლის დაწყებამდე წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

  • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ
  • ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ
  • ჯანმრთელობის ცნობა
  • პირადობის / პასპორტის ასლი
  • 2 ბიომეტრული ფოტოსურათი
  • საშუალო ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი ცნობა
  • სწავლისათვის განკუთვნილი საფასურის გადახდის ქვითარი

* უეფას მწვრთნელთა კონვენციის მიხედვით, კანდიდატი არ დაიშვება კურსზე, თუ გააჩნია ნასამართლეობა ისეთ დანაშაულზე, რომელიც, შეუთავსებელია მწვრთნელის პროფესიასთან