სარეგისტრაციო ფორმები

B ლიცენზიის კურსი

უეფა-ს „B“ ლიცენზიის კურსზე მისაღები მოთხოვნები:

 • შევსებული ონლაინ-ელექტრონული განაცხადის ფორმა (იხილეთ ქვევით)
 • ქართული ენის წერილობითი და ზეპირი ცოდნა
 • „C“ ლიცენზია
 • სამსახურიდან ცნობა „C“ ლიცენზიის მიღებიდან მინიმუმ 1 წლის სამუშაო სტაჟის შესახებ (ხელმოწერილი და დადასტურებული უფლებამოსილი პირის მიერ)
 • ცნობა აქტიური მწვრთნელობის ან პრაქტიკული ვარჯიშების ჩატარების შესაძლებლობის შესახებ 12-17წ. ასაკის მოზარდთა გუნდში 
 • პირადობის / პასპორტის ასლი
 • ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ
 • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ
 • ჯანმრთელობის ცნობა
 • 2 ბიომეტრული ფოტოსურათი
 • CV
 • კურსზე კანდიდატი დაიშვება მწვრთნელთა განათლებისა და ლიცენზირების განყოფილებასთან გასაუბრების შემდეგ

განაცხადის სარეგისტრაციო ფორმა

ფორმის შევსების შემდეგ, სავალდებულოა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში საბუთების ჩაბარება (ჭავჭავაძის 76ა 0179 თბილისი, საქართველო).

გთხოვთ ყურადღებით შეავსოთ მოცემული ველები.

განაცხადი არ ჩაითვლება დასრულებულად, თუ მითითებული ინფორმაცია არ შეესაბამება წარმოდგენილ საბუთებში არსებულ ინფორმაციას; და ამ შემთხვევაში, სფფ-ს მწვრთნელთა განათლების განყოფილება იტოვებს უფლებას უარი თქვას აღნიშნული / ასეთი განაცხადის მიღებაზე.

აღნიშნავს სავალდებულო ველს

პირადი მონაცემები

კურსთან დაკავშირებული ინფორმაცია

დამატებითი დოკუმენტაცია

One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
ატვირთეთ ფოტო, PDF ან Word ფაილი
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg jpeg png.
ატვირთეთ ფოტო ფაილი