სარეგისტრაციო ფორმები

ფუტსალის უეფა-ს "B" ლიცენზიის კურსი

ფუტსალის მწვრთნელის „B“ ლიცენზიის კურსზე მისაღები მოთხოვნები:

  • ქართული ენის წერილობითი და ზეპირი ცოდნა
  • მინიმუმ UEFA-ს "C" ლიცენზია ან მინ. 50 თამაში საქართველოს ფუტსალის ეროვნულ A ნაკრებში
  • კურსზე კანდიდატი დაიშვება მწვრთნელთა განათლებისა და ლიცენზირების განყოფილებასთან გასაუბრების შემდეგ

* გასაუბრების შემდგომ, კურსზე დაშვების შემთხვევაში, კანდიდატი იღებს ვალდებულებას სწავლის დაწყებამდე წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

  • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ
  • ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ
  • ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ
  • სწავლისათვის განკუთვნილი საფასურის გადახდის ქვითარი

* უეფას მწვრთნელთა კონვენციის მიხედვით, კანდიდატი არ დაიშვება კურსზე, თუ გააჩნია ნასამართლეობა ისეთ დანაშაულზე, რომელიც, შეუთავსებელია მწვრთნელის პროფესიასთან

განაცხადის სარეგისტრაციო ფორმა

გთხოვთ ყურადღებით შეავსოთ მოცემული ველები.