სარეგისტრაციო ფორმები

ლიცენზიების Refresh კურსი

საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ორგანიზებული უეფა-ს მწვრთნელთა განათლების "Refresh" ლიცენზიის კურსის განაცხადის სარეგისტრაციო ფორმა, მოიცავს შემდგომ განათლებას 15 საათის ოდენობით ლიცენზიის ვადის გახანგრძლივების მიზნით

* უეფას მწვრთნელთა კონვენციის მიხედვით, კანდიდატი არ დაიშვება კურსზე, თუ გააჩნია ნასამართლეობა ისეთ დანაშაულზე, რომელიც, შეუთავსებელია მწვრთნელის პროფესიასთან

განაცხადის სარეგისტრაციო ფორმა

გთხოვთ ყურადღებით შეავსოთ მოცემული ველები.